Истинско разнообразие на видове и стилове.
Добре дошли в нашия магазин

Категории

Най-продавани

Търси

Последни новини

Производители

Условия за ползване

Общи условия

Тези общи условия определят правилата за ползване на този сайт и за осъществяване на сделките между продавача (ние) и купувача (Вие). С въвеждането на поръчка от Ваша страна, ще приемаме че сте запознати с тези общи условия и че сте съгласни с тях.

1. Продукти. Освен, ако изрично не сме указали друго, стоките са във фабрично ново състояние, опаковка и комплектация на производителя/вносителя. Ако опаковката не е запечатана, но не липсва нищо от комплектацията и по продукта няма следи от използване, се приема че отговаря на това състояние. В случай, че сме указали, че продуктът е използван, рекламации за състоянието му не се приемат.

2. Цени. Посочените цени за продуктите са франко наш склад (ExWorks) и са в български левове, за един брой с начислен ДДС. Освен ако изрично не е посочено, цената не включва доставка до Вас. Цените могат да бъдат показани в избраната от Вас валута, за Ваше удобство, но валутата на сделката е български лев.

Наше право е да променяме цените по всяко време без предизвестие. Цената по вече приета поръчка не се променя освен по взаимно съгласие, изразено писмено по e-mail преди експедицията на стоката. Цената на вече експедирана стока не се променя.

3. Срок на доставка.  Срокът на доставка е в работни дни и зависи от текущата наличност от продуктите, Вашата отдалеченост от нас и начина по който ще Ви ги изпратим. Срокът започва да тече от потвърждаването на поръчката. За поръчки потвърдени след 15:30 ч. срокът на доставка започва да тече от следващия работен ден. За поръчки, които не са с наложен платеж, срокът на доставка започва да тече от деня, следващ ефективното получане на плащането.

4. Доставяне на стоките. Освен ако изрично не е посочено друго, доставката на стоките става от нас, за Ваша сметка на посочения от Вас адрес в делничен ден, между 9:00 и 18:00 ч. С цел икономия на Вашето време, държим да посочите телефон за връзка, на който да се свържем с Вас за уточняване подробностите. Доставката може да стане и до офис на куриерска фирма, откъдето да получите пратките. С цел гарантиране на Вашите интереси, Ние избираме коя да е куриерската фирма.

5. Преминаване на риска. Рискът от повреждане или погиване на стоката преминава от нас към Вас в момента, в който получите стоката от куриера. При получаване на стоката можете да направите чрез куриерската фирма рекламация за липси и/или видими дефекти. Ако не я направите в този момент, приема се, че стоката е получена без забележки.

6. Гаранция на стоките. Ние гарантираме, че ще отстраним за наша сметка всички скрити дефекти и възникнали повреди, дължащи се на производствени пропуски, некачествени материали или некачествено производство за посочения за конкретната стока гаранционен срок. Гаранцията се ползва срещу получената заедно със стоката гаранционна карта и се упражнява в посочен от нас гаранционен сервиз. Гаранцията е валидна при ненарушена цялост на гаранционните стикери.

Гаранцията не покрива:

 • Замърсяване и повреди, дължащи се на замърсяване на продукта или части от него
 • Въздействие на вода, влага, химически реагенти
 • Механични въздействия върху стоката - удари, огъвания, усуквания, издраскване, изтърване, претоварвания над допустимото
 • Нормалното износване вследствие употребата на стоката
 • Повреди, вследствие на пожар и/или природни бедствия
 • Повреди, вследствие на т.нар. токов удар
 • Злоумишлени действия
 • Повреди, вследствие използване не по предназначение
 • Косвени щети, пропуснати ползи и направени разходи вследствие невъзможността да се ползва продукта по предназначение или поради понижените му технически характеристики
 • Разходите за транспорт на продукта до и от гаранционния сервиз

Начинът по който ще бъде отстранен дефекта и дали той се покрива от гаранцията или не е от изключителната компетентност на посочения от нас гаранционен сервиз.

7. Регистрация и лични данни. За да можете да пазарувате от този сайт трябва да се регистрирате като потребител. За целта трябва да въведете имена, адрес за доставка, e-mail адрес, телефон за връзка и др. Регистрацията е напълно безплатна. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани и използвани съгласно "Политика за личните данни" и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен пряко свързаните с доставката на стоката, а също и в случаите, когато сме длъжни да го направим по закон.

8. Поръчка. Всяка сделка между нас е отделна поръчка. Поръчките имат няколко състояния в зависимост от вида плащане и начина на транспортиране. След като направите поръчка, ние ще Ви информираме за сроковете на доставка, при което можем евентуално да искаме промяна на количествата и/или цените. Ние ще изпълним Вашата поръчка само след като я потвърдите по някой от предложените Ви начини. Плащането на стоката се смята за потвърждение.

Потвърждавайки поръчката Вие поемате неотменимо задължението да заплатите стоката, разходите за транспорт и другите съпътстващи разходи в зависимост от начина на доставка, доколкото още не сте го направили. (Например В случай, че не бъдете намерени на адрес първия път - разходите за повторното идване на куриера)

В случай че стоката ще бъде транспортирана извън пределите на Европейския съюз, потвърждавайки поръчката, вие се задължавате да извършите необходимите митнически формалности и да платите съответните митни сборове и други разходи.

9. Отказване на поръчка. Ние си запазваме правото да откажем изцяло или частично Ваша поръчка, когато:

 • Не сте я потвърдили до 2 работни дни, при което междувременно стоките са поскъпнали или количествата от тях са се изчерпали.
 • Количествата са били ограничени и са се изчерпали, при което не можем да направим нова доставка на тази цена
 • Стоката чувствително е поскъпнала, ние сме поискали предоговаряне, но Вие сте отказали новата ни оферта.
 • Не можем да Ви открием на посочените от Вас телефон и/или адрес
 • Стоката е изтеглена от обръщение
 • Купувачът е отказал да приеме поръчана стока
 • Вие откажете да приемете експедирана стока. В този случай всички направени от Вас плащания по тази поръчка остават за нас като компенсация.

Вие имате право да откажете поръчка когато:

 • Предложено от нас предоговаряне на условията не Ви устройва, но не и след като вече сте потвърдили поръчката с новите условия
 • Доставената стока е с видими дефекти и/или липси, за това е направен съответния протокол и ние не можем да ги отстраним в едноседмичен срок - за дефектното/липсващото количество.

Във всички случаи на отказана поръчка не по вина на купувача, ние се задължаваме да върнем получените суми, а в случай на частичен отказ - пропорционалната на отказаното част от получените суми в срок от три работни дни.

10. Плащания. При всички случаи за дата на плащането ще се смята датата на заверяване на сметката на получателя на сумата. В случаите на наложен платеж - датата на получаване на сумата от куриера. В случай на плащане във валута, разходите за превода са за сметка на купувача.

За всички неупоменати в тези общи условия въпроси ще се прилага действащото законодателство на Република България.

Количка

Количката е празна.

Валути

Вход

Нови продукти